1, 2, 3 – tie citi būs drīz… (2022)

1, 2, 3 – tie citi būs drīz… (2022)

1, 2, 3 – tie citi būs drīz… (2022)

Projekta īstenotājs: Vērsis var
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Vietējo iedzīvotāju stāsti par Ramatas, Ipiķu un Vērša vēsturi.
Paveiktais: Projekta gaitā izpētīt savas kopienas vēsturi, dzimtas stāstus un novada teikas par savā apkaimē atrodamiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, mājām, nozīmīgām personībām, dzimtām. Stāstnieku pēcpusdienās bija iespēja piedalīties jebkuram interesentam gan kā aktīvam stāstniekam, gan intravertam klausītājam.