Sabiedrība

Reliģija

Valmieras Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas Katoļu draudze

Foto no Valmieras Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas Katoļu draudzes Facebook lapas

Valmieras Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas Katoļu draudze

Adrese: Stacijas iela 24, Valmiera, Valmieras novads, LV-4200
Tālr. 29127456 (Juris Škapars)
E-pasts: valmieraskatolis@gmail.com
Mājaslapa: https://katolis.lv/
Facebook lapa

Dievkalpojumi: Svētdienas Sv. Mises – Dievkalpojumi plkst. 11.00
Dievkalpojumi darba dienās:
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un sestdienās – plkst. 7.30
Otrdienās, ceturtdienās (pēc-adorācija) – plkst. 18.00

Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu draudze

Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu draudze

Adrese: Bruņinieku iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-420
Tālr. 64232224, tālr. dievnamā: 64200333
E-pasts: kanceleja@simanadraudze.lv
Mājaslapa: www.simanadraudze.lv
Facebook lapa

Mācītājs Edijs Kalekaurs – e-pasts: edijsiv@inbox.lv
Mācītājs Modris Īvāns – e-pasts: mi.ogre@inbox.lv

Dievnams atvērts: Sv. Sīmaņa dievnams un zvanu tornis pieejams ik dienu (izņemot pirmdienas, svētdienas) plkst. 11.00-17.00
Dievkalpojumi: ceturtdienās plkst. 18.00, svētdienās plkst. 11.00

Draudzes nams
Foto: vieglicelot.lv

Luterāņu draudzes nams

Adrese: Veides iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālr. 64232224 (kanceleja)

Septītās dienas adventistu Valmieras draudze
Foto: adventisti.lv

Septītās dienas adventistu Valmieras draudze

Adrese: G. Apiņa iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālr. 26599758 (mācītājs Dzintars Ozoliņš)
E-pasts: dzintars.ozolins@gmail.com

www.valmiera.adventisti.lv

Dievnams atvērts: Ceturtdienās plkst. 18.00-20.00 – Bībeles izpētes nodarbības (ieeja no pagalma puses)
Piektdienās plkst. 17.30-19.00 – svētbrīdis (zālē no plkst. 18.00), vakars jauniešiem (ieeja no pagalma puses)
Sestdienās plkst. 10.00-14.00 – dievkalpojums, Bībeles izpēte

Sv. Radoņežas Sergija pareizticīgo baznīca

Valmieras Pareizticīgo draudze

Adrese: Rīgas iela 22, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālr. 26585304

Valmieras Baptistu draudze

Adrese: Veides iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201
Tālr. 64229409, 26145500
Mācītājs: Lauris Tartars (tālr. 26742455)
E-pasts: valmb@inbox.lv, avei@inbox.lv

http://www.lbds.lv/valmiera/

Dievkalpojumi: Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu draudzes namā Veides ielā 2, Valmierā.
Svētdienās plkst. 11.00 dievkalpojuma laikā Svētdienskolas nodarbības, ceturtdienās plkst. 19.00 – lūgšanu stunda

Valmieras Evaņģēlija Ticības Kristiešu Vasarsvētku draudze "KACIR"

Valmieras draudze “KACIR”

Adrese: Marijas iela 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālr. 27861315 (draudzes administrators)
Mācītājs: Andrejs Vatuļins (tālr. 29174453)
E-pasts: info@atklasme.org

http://kacir.lv/

Dievkalpojumi: Svētdienās plkst. 11.00, trešdienās un piektdienās plkst. 18.00. Bērniem Svētdienskola notiek svētdienās dievkalpojuma laikā