Sabiedrība / Sabiedrībai / Jauniešiem

Sabiedrība

Jauniešiem

Valmiera ne tikai ir vieta, kurai cauri plūst Gauja, bet arī vieta, kurā plūst iespējas jauniešiem. Šeit jauniešiem ir pašiem sava māja – Valmieras Jauniešu māja. Tā ir vieta, kur pulcēties jauniešiem, vieta kur var nedarīt neko un darīt visu – taisīt ēst, spēlēt spēles, organizēt pasākumus, satikt draugus, plānot politiku un vēl daudz ko citu.

Jauniešiem pieejams arī atbalsts no Jaunatnes lietu speciālista un Jaunatnes darbinieka, kuri ikdienā rūpējas par to, lai jauniešu intereses tiktu aizstāvētas un jauniešu ikdiena tiktu piepildīta ar jauniešu vēlmēm un vajadzībām atbilstošu piedāvājumu.

Valmieras pilsēta ir piemērota jauniešu izaugsmei, jo piedāvā plašas iespējas gan izglītībā, gan interešu izglītībā, gan brīvā laika pavadīšanai. Arī pilsētas infrastruktūra pielāgota jauniešiem, pilsētā brīvi pieejami basketbola grozi, volejbola tīkli, pilsētā pārdomāta pārvietošanās ar velo, elektriskajiem skūteriem un jauniešu iecienītajiem “longboard” dēļiem. Vai esat dzirdējuši, ka Valmiera ir zaļa pilsēta? Tā tas tiešām ir – Daliņu mežs, Pauku priedes, Dīvaliņa pļava un vēl daudz citu vietu, kur nepilnu 10 minūšu laikā nokļūt, lai baudītu mieru, klusumu un dabas burvību. Valmiera – jauniešiem draudzīga pilsēta!

Projektu iniciatīvu konkurss jauniešiem “Īsteno savu ideju!”

Valmieras novada jauniešu iniciatīvām pieejams Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts projektu konkursā “Īsteno savu ideju!”. Konkursa mērķis ir, sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt Valmieras novada jauniešu iniciatīvu, izaugsmi un līdzdalību sabiedriskajos procesos Valmieras novadā.

Projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kura juridiskā adrese reģistrēta Valmieras novadā, vai novadā esoša jauniešu apvienība ar dalībniekiem vecumā no 13 līdz 27 gadiem, kas realizēs projektu Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Projekta aktivitātēm galvenokārt jābūt vērstām uz jauniešu auditoriju (13–27 gadi). Ieteicamās projektu tēmas:

 • jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;
 • Valmieras novada attīstība un labiekārtošana;
 • jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība, brīvprātīgais darbs;
 • vides aizsardzības pasākumi Valmieras novadā;
 • jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana.

Projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniedz Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmiera, LV-4201 ar norādi “Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu vai skenētu PDF formātā uz e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv līdz:

 • 2023.gada 27.martam
 • 2023.gada 24.aprīlim;
 • 2023.gada 29.maijam;
 • 2023.gada 26.jūnijam;
 • 2023.gada 31.jūlijam;
 • 2023.gada 28.augustam;
 • 2023.gada 25.septembrim;
 • 2023.gada 30.oktobrim.

Projektiem jābūt īstenotiem līdz 2023. gada 21. decembrim. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 5750 eiro. No pašvaldības pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms viena projekta realizācijai nedrīkst pārsniegt 250 eiro.

Ar konkursa prasībām, finansējuma kārtību un vērtēšanas kritērijiem plašāk aicinām iepazīties konkursa nolikumā.

Valmieras novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

Veidlapas
Projekta pieteikums
Līgums par projekta realizēšanu
Projekta atskaite

Uz jautājumiem par konkursa organizēšanu atbildēs Valmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Daina Roze, e-pasts: daina.roze@valmierasnovads.lv, tālr. 25450585.