Pilsēta / Valmiera / Starptautiskā sadarbība

Valmiera

Starptautiskā sadarbība

Valmieras pilsētas pašvaldībai ir vairākas sadarbības teritorijas, tostarp Viljandi (Igaunija), Solnas (Zviedrija), Halles (Ziemeļreina-Vestfālena, Vācija), Hojes-Tāstrupas (Dānija), Zdunskas Volas (Polijas), kā arī Giterslo apriņķis (Vācija). Starp sadarbības teritorijām notiek aktīva sadarbība dažādās jomās – biznesā, kultūrā, sportā, mākslā, izglītībā, pārrobežu projektu izstrādē, tūrismā, sociālā darba un citos jautājumos.

Čerkasi, Ukraina, 2022

Lai veicinātu Latvijas un Ukrainas savstarpējās attiecības, 2022. gada 22.jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valmieras un Čerkasu pilsētām. Līguma ietvaros paredzēts sadarboties ekonomiskās attīstības, veselības aprūpes, izglītības un kultūras jomās, kā arī īstenot kopīgus starptautiskus projektus

Solna, Zviedrija, 1991

Solna ir viena no senākajām Valmieras sadraudzības pilsētām. Sadarbība starp Solnas un Valmieras pilsētām aizsākusies jau 1991.gadā. Vienošanās tika parakstīta par sadarbību ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, izglītības, kultūras un sporta jomās, vides, veselības un sociālajās jomās, informācijas un tūrisma jomā, kā arī pilsētu pašvaldību sadarbības jomā.

Viljandi, Igaunija, 1992

1992.gadā starp Valmieras pilsētu un Viljandi pilsētu Igaunijā parakstīta vienošanās par pilsētu sadarbību ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, izglītības, kultūras un sporta jomās, vides, veselības un sociālajās jomās, informācijas un tūrisma jomā, pilsētu pašvaldību darbības jomā, projektu izstrādē, aktivitāšu plānošanā, kā arī iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanā.

Halle (Vestf.) un Giterslo apriņķis, Vācija, 1992/2011

Sadarbība starp Valmieru un Halli (Vestf.) sākusies 1992.gadā, Valmieras un Giterslo reģionu sadarbības ietvaros. Reģionu sadarbībai 2021.gadā apritēja 29 gadi. Kopš sadraudzības aizsākumiem realizēti dažādi abpusējas sadarbības projekti. Aktīva sadarbība bijusi izglītības, kultūras, sociālās aprūpes, medicīnas, vides aizsardzības u.c. jomās. Sadarbības līgums ar Halles (Vestf.) pilsētu parakstīts 2011.gadā.

Høje Taastrup, Dānija, 1995

Valmieras sadarbības līgums ar Hoje-Taastrup pašvaldību tika parakstīts 1995.gadā. Kopš tā laika pilsētu starpā bijusi cieša sadarbība dažādās jomās, tostarp izglītībā, kultūrā, sportā, pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņā.

Zdunska Vola, Polija, 2001

2001.gadā starp Valmieras pilsētu un Zdunska Vola pilsētu Polijā parakstīts sadarbības līgums par sadarbību ekonomikas, kultūras, sporta un izglītības jomās. Parakstot līgumu, puses vienojās atbalstīt darbības tiešu ekonomisku kontaktu veidošanai kopīgos projektos, atbalstīt ekonomiska rakstura informācijas apmaiņu, organizēt ekonomiska rakstura gadatirgus ar abu pilsētu pārstāvju piedalīšanos, dibināt un uzturēt tiešus kontaktus starp izglītības iestādēm, atbalstīt pieredzes apmaiņas pasākumus izglītības jomā, kā arī sadarboties kultūras, sporta jomās, organizējot koncertus, izstādes un citus projektus

Vallefoglija, Itālija, 2016

2016.gadā parakstīts savstarpējās sadarbības akts starp Vallefoglia pilsētu Itālijā, Valmieras pilsētu Latvijā un Vodņanas Dignano pilsētu Horvātijā, bet individuāla sadarbība turpināta ar Itālijas Vallefogliu. Sadarbības aktā puses vienojušās rosināt pieredzes apmaiņu izstāžu, sacensību, konferenču, sanāksmju un citu pasākumu ietvaros.

VALMIERAS DALĪBA TĪKLOJUMOS:

Starptautiskā Hanzas Savienības pilsētu asociācija HANSE

Tīklojums, kas apvieno pilsētas, kas bija iekļautas vai saistītas ar kādreizējo tirgotāju apvienību, sauktu par Hanzas Līgu. HANSE dibināta 1980.gadā un savu aktivitāšu vidū iekļauj: Hanzas pilsētu kopīgo attīstības aspektu popularizēšanu, kultūras un tradīciju apmaiņu, zināšanu pārnesi, sociālās aktivitātes un informācijas apmaiņu, ekonomisko un tirdzniecības kontaktu stiprināšanu, kā arī jaunatnes iekļaušanu tīklojuma attīstības jautājumos.

Baltijas Jūras reģiona valstu pilsētu savienība

Tīklojums, kas apvieno vairāk nekā 70 Eiropas pilsētas, nodrošinot pieredzes apmaiņu un kopīgu projektu veidošanu tādos jautājumos kā pilsētplānošana, kultūra, sports, veselīgs dzīvesveids, viedo pilsētu attīstība, jaunatnes un izglītības jautājumi, pilsētas pievilcība un citi jautājumi. Valmiera šajā tīklojumā iesaistījusies kopš 2021.gada janvāra.

Par starptautiskās sadarbības iespējām ar Valmieras pilsētas sadarbības un citām teritorijām pasaulē uzņēmējdarbībā vai nevalstisko organizāciju un citu kolektīvu darbībā, lūdzu, sazināties ar Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes ārējo sakaru organizatori, projektu vadītāju Līgu Martinsoni (64207861, 26636568; [email protected])