Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Pašvaldība

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
64207138

Beverīna

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Santa Zvirbule[email protected]Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciāliste62501070
Zeltīte Munce [email protected]Nekustamo īpašumu speciāliste Brenguļu un Trikātas pagastā 64233423
Evija Melngalve-Markitāne[email protected]Nekustamo īpašumu speciāliste Kauguru pagastā 64220889

Burtnieki

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Zane Elksne[email protected]Nekustamo īpašumu un autoceļu uzturēšanas speciāliste25629654
Jānis Millers[email protected]Pašvaldības būvniecības projektu vadītājs25908016
Evija Ozola[email protected]Dabas resursu speciāliste26327031
Vija Lāne[email protected]Darba aizsardzības speciāliste26536174
Baiba Daneviča[email protected]Zemes lietu speciāliste28388518

Kocēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ivo Dobenbergs[email protected]Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs26442994
Daiga Pētersone[email protected]Nekustamā īpašuma speciāliste27891659
Ilze Vikmane[email protected]Nekustamā īpašuma speciāliste27321437
Sergejs Greks[email protected]Apsaimniekošanas speciālists29570954
Dainis Skutelis[email protected]Īpašuma speciālists25771128

Mazsalaca

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Valdis Kampuss[email protected]Nodaļas vadītājs26341450
Aleksandrs Zaļkalns[email protected]Saimniecības vadītājs29322319
Lana Plūmane[email protected]Nekustamā īpašuma speciāliste64207845
Gints Luste[email protected]Nekustamā īpašuma un autoceļu apsaimniekošanas speciālists64207845
Anta Ķirse[email protected]Nekustamā īpašuma speciāliste (kapu uzskaite)29470043

Naukšēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Kaspars Roķis[email protected]Nekustamā īpašuma speciālists64250956

Rūjiena

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Andris Rakeckis[email protected]Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists64207818
Dairis Lācis[email protected]Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs25662217
Agnese Ripīte[email protected]Nekustamā īpašuma nodokļa administratore64263696
Sandra Upīte[email protected]Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja (pilsētā)64216046
Santa Fromberga[email protected]Zemes lietu speciāliste (pagastos)64219055

Strenči

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilmārs Strauts[email protected]Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs26372979
Aleksejs Jefimovs[email protected]Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks26593878
Aivars ZariņšĪpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālists26315806
Vladimirs Jevsejevs[email protected]Komunālinženieris64715642; 28625807
Ilmārs KosmanisŪdensapgādes speciālists29916501
Rolands Tēbergs[email protected]Transporta dispečers29151485
Jeļena Sidorenkopirts pārzine27036892
Inese Kārkliņa[email protected]Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece64715623; 29129911

Valmiera

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Rita Jemšika[email protected]Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja64207138
Kaspars Kalniņš[email protected]Būvinženieris25619630
Inese Kokenberga[email protected]Ceļu būvinženiere64207862
Egīls Jansons[email protected]Būvinženieris26161170
Anda Grīviņa[email protected]Speciāliste zemes nomas jautājumos64207143
Evija Stračinska[email protected]Speciāliste telpu nomas jautājumos64228430
Armands Mencis[email protected]Nekustamā īpašuma pārvaldnieks64210871
Guntis Braslis[email protected]Speciālists mājokļu jautājumos64210871
Dzintars Francis[email protected]Nekustamā īpašuma speciālists64207862
Mārcis Āķis[email protected]Mājas pārvaldnieks (Purva iela 13)20223666

Pārvaldes darbības mērķi un funkcijas

  • nodrošināt pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, koordinēšanu un pārraudzību;
  • nodrošināt pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
  • organizēt pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • koordinēt pašvaldības kompetencē esošo vides aizsardzības jautājumu risināšanu pilsētas teritorijā;
  • nodrošināt iedzīvotāju apkalpošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šajā nolikumā nosacītajos jautājumos. 
Nekustamā īpašuma pārvaldes nolikums (aktualizēts 09.09.2021.)

Struktūrshēma (aktualizēta 09.09.2021.)

Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi (aktualizēti 29.10.2020.)