Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Pašvaldība

Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Pašvaldības e-adrese


Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Sandis SvarinskisVadītājssandis.svarinskis@valmierasnovads.lv64207132Lāčplēša iela 2, Valmiera
Guna ĶibereUzņēmējdarbības speciālisteguna.kibere@valmierasnovads.lv64219025Lāčplēša iela 2, Valmiera
Raiņa iela 3, Rūjiena
Inita NiedzviedzeVecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciālisteinita.niedzviedze@valmierasnovads.lv64207157Lāčplēša iela 2, Valmiera
Ilze JanīteFinanšu analītiķeilze.janite@valmierasnovads.lv64207863Lāčplēša iela 2, Valmiera
Baiba KrūmiņaFinanšu analītiķebaiba.krumina@valmierasnovads.lv64207863Lāčplēša iela 2, Valmiera
Agnese Smalkā-FranceJuristeagnese.smalka-france@valmierasnovads.lv64207135Lāčplēša iela 2, Valmiera

Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas funkcijas ietver:

 • pašvaldības politikas īstenošanas nodrošināšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas/akcijas, veicinot pašvaldības attīstības stratēģijā un domes lēmumos noteikto mērķu īstenošanu, kā arī likumos un Ministru kabineta noteikumos noteikto nosacījumu izpildi;
 • kapitālsabiedrībām izsniegto aizdevumu un galvojumu noteikumu izpildes uzraudzību sadarbībā ar Finanšu un ekonomikas nodaļu;
 • gada atskaišu par kapitālsabiedrību stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi izskatīšanu, sagatavojot kapitālsabiedrību darbības rezultātu novērtējumu un iesniedzot to izpilddirektoram;
 • pašvaldības sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uzņēmēju interešu pārstāvniecības nodrošināšanu forumos un sanāksmēs;
 • pašvaldības pārstāvību reģionālajos, valsts un starpvalstu līmeņa pasākumos uzņēmējdarbības jautājumos;
 • uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un nodarbinātības veicināšanu sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un uzņēmēju organizācijām;
 • prakšu vietu izveides uzņēmumos koordinēšanu sadarbībā ar uzņēmējiem;
 • ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu un izdevumu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izmaksājamo kompensāciju izvērtēšanu un kontroli;
 • iesniegto pārskatu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā izvērtēšanu;
 • sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījuma, iespējamos grozījumu maršrutu tīklā un prognozētajās izmaksās izvērtēšana sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām;
 • sadarbību ar biedrību “Valmieras attīstības aģentūra” nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • priekšlikumu sniegšanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā;
 • mājražošanas un amatniecības attīstību veicinošu pasākumu plānošanu un ieviešanu;
 • konsultatīva atbalsta sniegšanu mājražošanas un amatniecības uzsākšanā un attīstībā.
Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)