Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Juridiskā nodaļa

Pašvaldība

Juridiskā nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Gints Konošonoks  Nodaļas vadītājsgints.konosonoks@valmierasnovads.lv64231694Lāčplēša iela 2, Valmiera
Baiba TūtinaNodaļas vadītāja vietniecebaiba.tutina@valmierasnovads.lv64207205Lāčplēša iela 2, Valmiera
Ilze BeķereJuristeilze.bekere@valmierasnovads.lv26162694Lāčplēša iela 2, Valmiera
Didzis EndzeliņšJuristsdidzis.endzelins@valmierasnovads.lv29254154Alejas iela 8, Kocēni
Svetlana LeskaJuristesvetlana.leska@valmierasnovads.lv64250960“Pagasta nams”, Naukšēni
Viola LāceJuristeviola.lace@valmierasnovads.lv64715615Valkas iela 16, Strenči
Anete Eklone-VītiņaJuristeanete.eklone@valmierasnovads.lv64292243Alejas iela 8, Kocēni
Linda VikseJuriskonsultelinda.vikse@valmierasnovads.lv64292372Lāčplēša iela 2, Valmiera

Juridiskās nodaļas funkcijas ietver:

 • juridiskā atbalsta nodrošināšanu pašvaldības domei, iestādēm un struktūrvienībām;
 • ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību vai tās institūcijas, piemērota risinājuma nodrošināšanu;
 • struktūrvienības kompetencē esošo juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu;
 • dalību pašvaldības domes lēmumu projektu gatavošanas un izskatīšanas procesā, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • iesniegto līgumu projektu, kā arī citu juridisko dokumentu izskatīšanu, vērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • normatīvo aktu projektu, kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē, sagatavošanu;
 • līgumu projektu sagatavošanu;
 • pašvaldības domes deputātu, priekšsēdētāja un tā vietnieku, izpilddirektora un tā vietnieku, institūciju vadītāju/darbinieku konsultēšanu juridiskajos jautājumos, kas rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā;
 • pašvaldības domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora informēšanu par pašvaldībā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām;
 • priekšlikumu vai ierosinājumu sniegšanu par pašvaldības darba organizāciju pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora pieprasījuma;
 • dalību pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 • pašvaldības interešu pārstāvību tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās, atbilstoši struktūrvienības kompetencei un/vai ar pašvaldības pilnvarojumu;
 • tipveida līgumu un cita veida juridisku dokumentu izstrādi;
 • iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot tiem paskaidrojumus pašvaldības kompetencē esošajos juridiska rakstura jautājumos, kā arī atbilžu sniegšanu uz fizisko un juridisko personu iesniegtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
Juridiskās nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)