Pašvaldība

Kontakti

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207120
pasts@valmierasnovads.lv (tikai dokumentu apritei (iesniegumi, līgumi u.tml.))
P:8.00-12.00, 13.00-18.00
O:8.00-12.00, 13.00-17.00
T:8.00-12.00, 13.00-17.00
C:8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk:8.00-12.00, 13.00-16.00
* Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma

REKVIZĪTI

KOPĒT REKVIZĪTUS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000043403

AS SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255

AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100

AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011

AS Citadele banka, kods PARXLV22
norēķinu konts LV07PARX0006607060001

Pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu konts: AS Luminor Bank, konts LV06RIKO0002013007532

E-adreses logo

Izmantojiet pašvaldības E-ADRESI, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Oficiālās elektroniskās adreses likumā ir noteikts pienākums visām reģistrētām juridiskajām personām līdz 2023. gada 1. janvārim izveidot elektronisko adresi jeb e-adresi. Piekļuve tai ir nodrošināta juridiskās personas valdes locekļiem vai prokūristiem, kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā un kuru rīcībā ir kāds no kvalificētiem elektroniskajiem personas identifikācijas līdzekļiem: eID karte, eParaksts, vai eIDAS.eID (elektroniskā identitāte, kas atbilst Eiropas Savienības eIDAS regulas prasībām, un ir pieejama citā ES dalībvalstī).

Pieslēdzoties e-adreses pastkastītei, iespējams apskatīt visus ziņojumus no valsts un pašvaldības iestādēm, kas nosūtīti juridiskajai personai kopš 2023. gada 1. janvāra. Tā kā no minētā datuma e-adreses lietošana juridiskām personām ir obligāta, arī pašvaldība saziņā ar citām juridiskām personām izmanto e-adreses kanālu Jāņem vērā, ka viss, kas nosūtīts uz e-adresi, tiek uzskatīts par saņemtu otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Kopš brīža, kad vēstule vai paziņojums ir saņemts e-adresē, sākas dažādu termiņu atskaite, tādējādi, ja netiek pārbaudītas e-adresē saņemtās ziņas, var nokavēt noteiktos termiņus

Kontu numuri Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksai

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksainorēķinu konts LV90UNLA0050014302851,
a/s SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X
norēķinu konts  LV13HABA0551002360569,
a/s SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
norēķinu konts  LV83RIKO0002013184723,
a/s Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts  LV58LPNS0004202995122,
VAS Latvijas pasts, kods LPNSLV21
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība
LV71 UNLA 0050 0142 8272 6
LV04 HABA 0551 0259 7567 2
Burtnieku apvienība
LV98 UNLA 0050 0142 7409 2
LV49 HABA 0551 0199 2264 4
LV51 RIKO 0002 0107 1063 5
Kocēnu apvienība
LV25 UNLA 0050 0142 7385 4
Mazsalacas apvienība
LV05 UNLA 0050 0144 9983 6
LV14 HABA 0551 0203 7180 2
Naukšēnu apvienība
LV37 UNLA 0050 0143 1990 7
LV08 HABA 0551 0087 6741 2
LV68 RIKO 0002 7007 1012 9
Rūjienas apvienība
LV90 UNLA 0050 0143 0285 1
LV13 HABA 0551 0023 6056 9
LV83 RIKO 0002 0131 8472 3
Strenču apvienība
LV28 UNLA 0050 0143 1638 3
LV44 HABA 0551 0258 3013 1