Pašvaldība / Par pašvaldību / Kapitālsabiedrības / Valdes un padomes locekļu nominēšana kapitālsabiedrībās

Pašvaldība

Valdes un padomes locekļu nominēšana kapitālsabiedrībās

Nominācijas komisijas sagatavotā informācija par kandidātu novērtēšanas procesu (kandidātu novērtēšanas kritērijiem un izmantotajām kandidātu novērtēšanas metodēm, novērtēto kandidātu skaitu).

Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem