Pašvaldība / Par pašvaldību / Jaunu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība

Jaunu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība