Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Privātās izglītības iestādes

Novads

Privātās izglītības iestādes

Valmieras pilsētā reģistrētās privātās izglītības iestādes:

Universum mūzikas un mākslas vidusskola

Direktors: Andis Apsītis
Kontakttālrunis: 28380104
E-pasts: andis.apsitis@universum.lv, skola@universum.lv
Adrese
: Marijas iela 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Mājaslapa: https://universum.lv/

TĀME

SIA “Izglītības un attīstības centra Universum” paspārnē darbojas dienas pieskatīšanas centrs “Stādiņš”. Plašāka informācija šeit.

Valmieras Zaļā skola

Direktors: Ligija Frišfelde
Kontakttālrunis: 29218092
E-pasts: ligija.frisfelde@gmail.com, valmieraszalaskola@gmail.com
Adrese
: Strazdu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Baltakmeņu muiža, Mujāni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
Mājaslapa: http://www.zalaskola.lv/

TĀME pamatskola
TĀME PII

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas vai vispārējās izglītības programmu.

 Atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 291,17 eiro;
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 184,62 eiro;
  • skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu 85,16 eiro.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei” un Nr. 25 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs” tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumīgajam pārstāvim, ja:

  • bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
  • bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam vai bērna likumīgajam pārstāvim pašvaldībā ir jāiesniedz pieteikums un līguma kopija ar privāto izglītības iestādi. 

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai

Pieteikumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt:

  • Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošana centrā – Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • nosūtot pa pastu, adresējot to Valmieras novada pašvaldībai, uz adresi Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
  • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot pieteikumu: pasts@valmierasnovads.lv;
  • e-adreses lietotājam nosūtot aizpildītu pieteikumu uz Valmieras novada Izglītības pārvaldes e-adresi.