Pašvaldība / Dokumenti / Pašvaldības stipendijas piešķiršana studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu