Apliecinājumi un citi notariālie pakalpojumi

AKTUĀLI! Saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos ārpus pilsētas administratīvās teritorijas notariālos pakalpojumus sniedz Bāriņtiesa arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.  Apvienību pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Valmieras novada Bāriņtiesas darbalaiks, apmeklētāju pieņemšanas laiki un kontaktinformācija ir pieejama šeit. Teritoriālajās apvienibās bāriņtiesa veic…