Pilsēta / Izglītība / Izglītības norises

Izglītības norises

LaiksNorises vietaPasākumsKontaktpersona
03.08.2021
10.00 - 15.00
Valmieras Olimpiskā centra peldbaseina ēkas Notikumu zālē, Čempionu ielā 2
Olimpiskā izglītība pirmsskolā un skolā
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu sporta skolotājiem.Organizē Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru un Valmieras Olimpisko centru.Pieteikšanās: [email protected]
Antra Gulbe
28365959
18.08.2021
10:00
Tiešsaistē Zoom
Kā attīstīt latviešu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmi pirmsskolas izglītības iestādē.
Lektore: Vita Andzena, Rīgas 272.PII "Pērlīte" vadītāja
23.08.2021
10.00
Tiešsaistē ZOOM
Statistika matemātikas vidusskolas kursā
Kursi vidusskolas matemātikas skolotājiem. Lektore: Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Sandra Krauze. Reģistrēšanās kursiem šeit.
Ligita Pickaine
29453935
24.08.2021
Tiešsaistē
Kā attīstīt bērnu sociāli emocionālās prasmes pirmsskolā
Lektore: Solvita Lazdiņa, izglītības eksperte. Kontaktpersona - Santa Cara (Pirmsskolas metodiskās jomas koordinatore, [email protected], Tālr. 29417075)Norises laiks tiks precizēts!
Sandra Purmale, VIP
64207666
24.08.2021
Tiešsaistē
Darbs ar bērniem pirmsskolā, kuriem ir uzvedības problēmas
Lektore:  Līga Bērziņa, “Uzvedība.lv” vadītāja. Kontaktpersona - Santa Cara (Pirmsskolas metodiskās jomas koordinatore, [email protected], Tālr. 29417075). NORISES LAIKS TIKS PRECIZĒTS!
Sandra Purmale, VIP
Tālr. 64207666
25.08.2021
10:00 - 13:00
Valmieras jaunatnes centra “Vinda”
Metodiskā diena interešu izglītības pedagogiem
Kontaktpersona: Sanita Loze (Valmieras jaunatnes centra “Vinda” vadītāja, [email protected], Tālr. 28304268)
Sandra Purmale, VIP
64207666
26.08.2021
10:00
Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā
Metodiskā diena Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogiem
Metodiskā diena Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogiem (dabaszinātņu, tehnoloģiju, matemātikas, sports un veselība, valodu pedagogiem - Valmieras Valsts ģimnāzijā, sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes pedagogiem - Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā, sākumskolas jomas pedagogiem - Valmieras Viestura vidusskolā ) un skolu vadības komandām - Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā.
Sandra Purmale, VIP
64207666
26.08.2021
8.30 - 9.45
Valmieras Valsts ģimnāzija, 104.kabinets
Matemātikas skolotāju (4.- 12.klase) tikšanās
  
Ligita Pickaine
29453935
27.08.2021
10.00
Valmieras Valsts ģimnāzija (klātienē)
Mācīšanās lietpratībai Veselība un fiziskās aktivitātes  mācību jomā – noslēguma nodarbība.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi. Apkārtējās situācijas izvērtēšana, dzīvībai kritiskās situācijās lēmumu pieņemšana savai un citu drošībai, tai skaitā traumu gadījumā, pirmās palīdzības sniegšana. Lektors: Valmieras neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  ārsts Vladislavs Klapenkovs. Mācību satura apguves īstenošanas plāns otrajā un trešajā kursa apguves gadā optimālajā līmenī, vidusskolā. Lektore: Sports un Veselība jomas koordinatore Maija Priedīte. Kursu noslēgums – apliecību izsniegšana.Pieteikšanās  līdz 25.08. 2021.plkst.15.00,  rakstot e-pastā [email protected] , norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu.  Vietu skaits ierobežots!
Maija Priedīte
26325964
28.08.2021
10.00
Valmieras Valsts ģimnāzija
Versiju kontroles sistēmas GIT izmantošana IT mācību priekšmetos

Kursi (4 h) IT jomas pedagogiem. Lektore:  Gundega Dēķena (Accenture vecākā analītiķe). Pieteikšanās kursiem un sīkāka informācija par sagatavošanos kursiem, rakstot uz e-pastu: [email protected]

 
Indra Kažoka
30.08.2021
10:00 - 13:00
Valmieras Viestura vidusskola
Iekļaujošās izglītības metodiskā diena
Iekļaujošās izglītības metodiskā diena Valmieras novada izglītības iestāžu psihologiem, sociāliem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem.Lektore: Egija Laganovska, speciālā pedagoģe un logopēde. Kontaktpersona: Daiga Ramata (Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs vadītāja, [email protected], Tālr.26423136)
Sandra Purmale, VIP
64207666