Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Pansionāts “Valmiera”

Pašvaldība

Pansionāts “Valmiera”

Rīgas iela 55, Valmiera
64250345, 20218661
Vārds uzvārdsE-pastsAmatasKontakti
Teiksma Taube[email protected]Pansionāta „Valmiera” direktore64207382
Indra Zaula[email protected]Direktora vietniece64207385
Judīte Zēmele[email protected]Uzskaitvede64207384
Modris Kokins[email protected]Saimniecības daļas vadītājs28626749
Edgars Kokins[email protected]Pirts saimniecības pārzinis24933933
Lāsma Liepiņa[email protected]Sociālais darbinieks64207386
Guntra Kalniņa[email protected]Vecākā medmāsa64207397
Anta Sārta[email protected]Noliktavas pārzine29236250
Kauguru iela 3, Valmiera
64207465, 20203672
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Sanita Štefane[email protected]Sociālais darbinieks64221907
Maruta Ivanova [email protected]Vecākā medmāsa64207467
Evita Liepiņa [email protected]Medmāsa64207466
Lidija Radziņa[email protected]Noliktavas pārzine64207467

Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāts ”Valmiera” ir vispārēja tipa pašvaldības sociālās aprūpes iestāde (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), kura sniedz aprūpes pakalpojumu divās ēkās: Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3.

Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāta ”Valmiera” mēķis un uzdevumi

Darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Pansionāta galvenais uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

Pansionāta “Valmiera” nolikums (aktualizēts 30.01.2020.) Pansionāta “Valmiera” pakalpojumu cenrādis (aktualizēts 07.01.2020.) Pansionāta “Valmiera” struktūrshēma (aktualizēts 29.05.2020.)