Komisijas un to sastāvs

Komisijas un to sastāvs

Pašvaldības Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājsRičards GailumsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsAndris AlpeusValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras bāriņtiesa” priekšsēdētāja vietnieks*
Komisijas locekļi:Rasma GrasbergaValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Ilze KaupeValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” vecākā sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Jānis BagātsValsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
Uldis ĀbeltiņšValmieras novada iedzīvotājs – iestāžu “Valmieras Viestura vidusskola” un “Valmieras Pārgaujas sākumskola” pedagogs

Kocēnu apvienības Administratīvā apakškomisija

Apakškomisijas priekšsēdētājsDidzis EndzeliņšPašvaldības administrācijas struktūrvienības “Juridiskās nodaļa” jurists
Apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsAnda LiezereValmieras novada iedzīvotāja – iestādes “Rubenes pamatskola” lietvede
Komisijas locekļi:Jānis KaibeValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Sandra EglīteValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Jānis FūrmanisBrenguļu , Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītājs
Dace PastvaValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālo pakalpojumu nodaļa” juriskonsulte

Rūjienas apvienības Administratīvā apakškomisija

Apakškomisijas priekšsēdētājsDace MelbārdeRūjienas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja**
Apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsIlze ŠteinbergaMazsalacas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja***
Komisijas locekļi:Dzintars KazakēvičsValmieras novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Gatis CeriņšValmieras novada iedzīvotājs – Jaunsardzes centra instruktors
Vilnis LaursValmieras novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Vija JaunalksnePašvaldības administrācijas struktūrvienības “Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs” biroja administratore
** no 2022.gada 1.janvāra – Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” locekle
***no 2022.gada 1.janvāra – Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” locekle

Bērnu tiesību aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājaIlze PolkaValmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:Andris AlpeusValmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (Komisijas atbildīgais sekretārs)
Kaija MucenieceValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Sanita StrazdiņaValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
Iveta PāžePašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja
Velga MālkalnePašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītājas vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja
Indulis RūsisValmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks
Rasma GrasbergaValmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Budžeta komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksPašvaldības domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas locekļi:Jānis OlmanisPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Guntis GladkinsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos
Jānis SkrastiņšSaimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs
Guntars ŠtrombergsSociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs
Andris KlepersIzglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Jānis GrasbergsTautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs
Evija VoitkānePašvaldības izpilddirektore, administrācijas vadītāja
Evija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Sandis SvarinskisPašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājs
Ivo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Inta ŠtefenbergaPašvaldības administrācijas struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja

Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJolanta BrūniņaValmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja, arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Anda GrīviņaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
Guntra GrigorjevaValmieras pilsētas Būvvaldes būvinženiere
Inese Ozola-BondareValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
Indulis RūsisValmieras pilsētas pašvaldības polcijas priekšnieks

Ziedojumu novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja (ar balsstiesībām)
Komisijas locekļi:Baiba TūtinaValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece (ar balsstiesībām)
Rita PoleValmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta vecākā grāmatvede (ar balsstiesībām)
Indra ČākureValmieras pilsētas pašvaldības Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja, iekšējā auditore (bez balsstiesībām)

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsZane StuķēnaValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAnda GrīviņaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos
Komisijas locekļi:Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Guntis BraslisValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālists mājokļu jautājumos
Gints KonošonoksValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājsIeva Miķīte-PlusniņaValmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksIeva StiģeValmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Ričards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Ilmārs SkādulisSIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAndris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Toms UpnersPašvaldības domes deputāts, iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Iveta PāžePašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja
Inta ŠtefenbergaPašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Finanšu dienests” finanšu direktore
Ilze EglājaBiedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja

Atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaEvija VoitkāneValmieras novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksIvo VirsisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretārsGints BērtiņšValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vecākais īpašumu speciālists
Komisijas locekļi:Ričards GailumsValmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Baiba TūtinaPašvaldības administrācijas struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece
Inta ŠtefenbergaPašvaldības administrācijas struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja
Rita JemšikaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja p.i., struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vadītāja

Koku novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaIveta EnceValmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vadītāja, vides speciāliste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceLīga BieziņaValmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vecākā vides speciāliste
Komisijas locekļi:Valmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vecākaia meža speciālists
Dairis LācisRūjienas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” vadītājs
Valdis KampussMazsalacas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” vadītājs
Ilze VikmaneKocēnu apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Lāsma DaugišaBurtnieku apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājsIvo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētaja vietnieksValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” nekustamā īpašuma speciālists (zemes nomas jautājumos)
Komisijas locekļiLana PlūmaneMazsalacas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Lāsma DaugišaBurtnieku apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Gunita KainaizeStrenču apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Zeltīte MunceBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Kaspars KļaviņšPašvaldības domes deputāts

Metu konkursu žūrijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretārsRaivis GrīviņšValmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:Jolanta BrūniņaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas Būvvalde” vadītāja, arhitekte
Dace ElbreteValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja – ainavu arhitekte
Zanda LapsaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
Evita AšeradenaValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte
Inese KokenbergaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” ceļu būvinženiere

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsVija KuģeValmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Komisijas locekļi:Uldis JansonsValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
Iveta Sokola-SokolovaValmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja
Daina KrēpauseValmieras politiski represēto biedrības pārstāve

Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājaEvija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksSandis SvarinskisPašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Komisijas sekretāreEvija StračinskaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vecākā nekustamo īpašumu speciāliste (telpu nomas jautājumos)
Komisijas locekļi:Iveta EnceValmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vadītāja, vides speciāliste
Anda GrīviņaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vecākā nekustamo īpašumu speciāliste (zemes nomas jautājumos)
Baiba TūtinaPašvaldības administrācijas struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece
Jānis FūrmanisBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītājs
Dainis SkutelisKocēnu apvienības pārvaldes vadītāja p.i
Vugars EcmanisPašvaldības domes deputāts
Guntis GladkinsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos

Komisija pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārsLana Ukrija-KaļinovskaValmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas locekļi:Jolanta BrūniņaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas Būvvalde” vadītāja, arhitekte
Rita PoleValmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Evita Klapere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji

Ritvars TimermanisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs
Liene DorbeVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
Dana ŠķērstenaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
 • Andris Eglītis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotāji

Jevgēnija ButņickaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Krista KrūmiņaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente
 • Santa Ozola-Tīruma – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Ilze BlumbergaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Kristīne ŠmiteCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

 • Irma Bondare – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Kaspars Raubišķis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs

 • Krista Krūmiņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

Aizvietotāji:

Andris EglītisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts
Jevgēnija ButņickaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 • Kristīne Šmite – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotāji:

Inguna KalereCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte
Ilze BlumbergaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

 • Evita Bāliņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Anna Pukse – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Ilze Rokpelne – Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

Aizvietotājs: Zanda Saulīte – Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore

 • Juris Dambis – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs

Aizvietotājs: Baiba Mūrniece – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja

 • Santa Ozola-Tīruma – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji:

Ilze Blumberga
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Kristīne ŠmiteCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

 • Irma Bondare – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

 • Krista Krūmiņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

Aizvietotājs: Andris Eglītis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Evita Klapere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji:

Ritvars TimmermanisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs
Liene DorbeVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
Dana ŠķērstenaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte
 • Andris Eglītis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotāji:

Jevgēnija ButņickaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Krista KrūmiņaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente
 • Santa Ozola-Tīruma – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotāji:

Ilze BlumbergaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
Kristīne ŠmiteCentrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

 • Irma Bondare – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Edgars Lore – Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts
 • Lelde Zemberga – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte
 • Agrita Ķepīte – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Elvīra Prokofjeva – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

 • Anna Pukse – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Jolanta Baldunčika – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

 • Jānis Laucis – Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Aizvietotājs: Ilga Vjakse – Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā referente

 • Kristīne Lasmane – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

Aizvitotājs: Sigita Rozentāle – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

 • Anita Čāčus – Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāvēs Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Elvīra Prokofjeva – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Agrita Ķepīte – Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

 • Jekaterina Sorokina – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Edijs Kirsanovs – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperts

Publisko izklaides un svētku pasākumu komisija

Komisijas priekšsēdētājsToms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības deputāts, iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Komisijas locekļiAndris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs
Rita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Eksperts*Andris ŠteimaksValsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa priekšnieks
*Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Satiksmes drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājsValdis StiģisValsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Valmieras klientu apkalpošanas centra vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsValmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas sekretāreZane AlksneValmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes ceļu būvinženiere
Komisijas locekļi:Jānis BaiksValmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Evija VoitkāneValmieras novada pašvaldības izpilddirektore
Sandis SvarinskisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Ivo VirsisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Juris ZariņšValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīcības vecākais speciālists
Inese KokenbergaValmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes ceļu būvinženiere
Eksperti*:Anda LiepiņaSabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” Pārvadājumu daļas vadītāja
Imants KrīgersValsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” Valmieras nodaļas vadītājs
Māris ŠmitsValsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” Valmieras nodaļas ceļu būvinženieris
Vilnis PuromsValsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas komandieris, policijas majors
Indulis RūsisValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks
Argils SoloveikoBūvinženieris (sert. Nr.3-01342. 4-02739
*Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Sporta vienības vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Evija VoitkāneValmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore
Andris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
Līga DzeneValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” direktore
Artis Jansons“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA valdes priekšsēdētājs

Pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaGuna ĶibereValmieras novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:Iveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Rihards ZalteValmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs
Toms UpnersValmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs
Evija NagleValmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja

Valmieras novada pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājsEvija VoitkāneValmieras novada pašvaldības izpilddirektore / iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksIvo VirsisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos
Komisijas locekļi:Gints KonošonoksValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītājs
Rita JemšikaValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” vadītāja
Raivis GrīviņšValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” vadītājs
Komisijas sekretārsEstere LeokeValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” iepirkumu speciāliste

Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu iepirkuma komisija

Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu iepirkuma komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājsIvo VirsisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceEstere LeokeValmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” galvenā iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļiŽanna DaņilovaValmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” galvenā iepirkumu speciāliste
Didzis EndzeliņšValmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” jurists
Kristīne AuziņaValmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārsIlze BičevskaValmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” iepirkumu speciāliste

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsMareks BērziņšValmieras novada pašvaldības domes deputāts, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļiIveta EnceValmieras novada Nekustamā īpašuma pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vadītāja, vides speciāliste
Didzis PunānsLauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
Jānis Renga

Sandra Leite*
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākais mežzinis

Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākā mežzine
*aizvieto Jāni Rengu viņa prombūtnes laikā
Elmārs ŠvēdeBiedrības “VALMIERAS MEDNIEKU UN MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA” valdes priekšsēdētājs
Inesis BoķisBiedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” padomes priekšsēdētājs
Kaspars KļaviņšValmieras novada pašvaldības domes deputāts, biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis

Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja Ilze PolkaValmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:Ilze ŠteinbergaMazsalacas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Anta Ķirse
Inta FerdereValmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste
Iveta EnceValmieras movada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes Dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja, vides speciāliste
Māris BušmanisKocēnu pamatskolas direktors
Svetlana Greka
Oksana FatejevaValmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes biroja administratore
Pēteris RavaValmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītājs

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsToms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors
Komisijas locekļi:Iveta PāžeValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras izglītības pārvalde” vadītāja
Kaija MucenieceValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo lietu pārvalde” vadītāja

Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Komisijas priekšsēdētājsRičards GailumsValmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vientieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Toms UpnersValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Andris KlepersValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs
Andrejs GluhovsValmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, iestādes “Valmieras 2.vidusskola” direktors
Iveta PāžeValmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras izglītības pārvalde” vadītāja

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā pārstāvētas šādas pašvaldības: Valmieras pilsēta, Burtnieku novads, Naukšēnu novads, Mazsalacas novads, Beverīnas novads, Kocēnu novads, Strenču novads un Rūjienas novads.

Komisijas sastāvā ir arī pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, AS “Augstsprieguma tīkls”, Pārtikas un veterinārā dienesta, AS “Sadales tīkls”, SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Valsts robežsardzes, Veselības inspekcijas, Valsts vides dienesta, Zemessardzes 22.kājnieku bataljona, Valsts meža dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts policijas, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.