Pakalpojumi / Psihologa pakalpojuma nodrošināšana

Psihologa pakalpojuma nodrošināšana

Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai kurām sociālā darba speciālists noteicis psihologa pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 03.01.2022.