Pakalpojumi / Nakts patversmes pakalpojumu cena par citās pašvaldībās deklarētām personām