Pakalpojumi / Maksāšanas paziņojums par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli. Izziņa par nodokļa parāda neesamību

Maksāšanas paziņojums par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli. Izziņa par nodokļa parāda neesamību

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli. Izziņa par NĪN parāda neesamību

Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 05.05.2020.