Pakalpojumi / Informatīvie materiāli par deklarēšanos

Informatīvie materiāli par deklarēšanos

Valmieriešu līdzdalība pilsētas attīstībā

Katram Valmierā dzīvojošajam iedzīvotājam ir viedoklis un vērtējums par pašvaldības darbību, kas skar ikdienas norises pilsētā, kā arī konkrētas gaidas par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai pretenzijas par kādu lēmumu vai rīcību. Iedzīvotāji pilsētas veidošanā var līdzdarboties dažādos veidos, piemēram, kā uzņēmēji, speciālisti kādā uzņēmumā un iestādē, kā dažādu pakalpojumu lietotāji vai kā brīvprātīgie pilsētas sakopšanas darbos. Taču viens no ļoti būtiskiem līdzdalības veidiem, kas tieši un lielā mērā ietekmē pilsētas pašvaldības budžetu un iespējas pilsētai attīstīties un pilnveidoties, ir deklarēšanās savā dzīvesvietā – Valmierā.

“No jaundzimušā līdz sirmgalvim – ikviens pilsētā deklarētais iedzīvotājs veido vairāk nekā pusi no pašvaldības budžeta gadā. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek aprēķināti, pamatojoties uz deklarēto iedzīvotāju skaitu iepriekšējā gada 1.janvārī. Līdz ar to no tā, cik un vai visi pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji ir deklarējušies, lielā mērā ir atkarīgas pilsētas attīstības ieceru realizācijas iespējas,” deklarēšanās dzīvesvietā nozīmi skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Lai valmieriešiem skaidrotu deklarēšanās nozīmi un parādītu praktiskos deklarēšanās soļus un informāciju, kur konsultēties deklarēšanās jautājumos, Valmieras pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi divus informatīvus materiālus.