Pakalpojumi / Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa un īres maksa pašvaldības valdījumā esošajās privatizācijai pakļautajās dzīvojamajās mājās