Pakalpojumi / Dalības maksa Starptautiskajam jauno pianistu konkursam Valmierā