Pakalpojumi / Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus:

  • saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai;
  • viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
  • aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
  • paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
  • citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.