Pakalpojumi / Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās noteikta saskaņā ar Valmieras pilsētas domes 23.05.2018 saistošajiem noteikumiem Nr.304 “Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā””)

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 05.02.2020..