Pakalpojumi / Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecības organizēšana atļauta tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas.

Atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās noteikta saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.67 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”)

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 08.11.2022.