Jeru pagastā iznomā lauksaimniecībā izmantojamu zemi

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piekritīgo zemes vienību Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz pieciem gadiem un nomas maksu – 1,5% no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 28. novembrim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Papildu informācija, zvanot pa tālr. 64216046.

Zemes vienības kadastra apzīmējumsNosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Piezīmes
9658 004 0255“Dārziņi”8,31,01Jeru pagasts, Valmieras novads