Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrībuun kapitāla daļu pārvaldības noteikumi