Pašvaldība / Dokumenti / Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju