Pašvaldība / Dokumenti / Jauniešu projektu konkursa Nolikuma 1. pielikums