Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums (Nr.10.901/9.5.2/23/247) par grupu mājas (dzīvokļa) un dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu