Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par pakalpojumu sniegšanu Mazsalacā, Parka ielā 31 un Naukšēnu pagasta “Mazaldaros”