Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanu