Pilsēta / Sports / Sporta pārvaldība Valmierā

Valmiera

Sporta pārvaldība Valmierā

Lai nodrošinātu Valmieras sporta jomas pilnvērtīgu darbību un tās attīstību, ciešā sadarbībā ikdienā strādā Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde”, “Valmieras Bērnu sporta skola” un SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”.

“Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) ir Pašvaldības domes izveidota, pašvaldības padotībā esoša iestāde. Pārvaldes galvenās funkcijas sporta jomā ir nodrošināt Pašvaldības sporta politikas izstrādi, pārzināt, koordinēt un veicināt valsts un Pašvaldības sporta politikas īstenošanu Valmieras pilsētā. Pārvalde ir atbildīga par atbalsta, finansiāla un nefinansiāla, sniegšanu vietējām sporta organizācijām, sporta infrastruktūras attīstības un uzturēšanas pārraudzīšanu, sporta pasākumu koordinēšanu un organizēšanu pilsētā, sadarbības veicināšana ar sporta veidu federācijām un citiem partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Valmieras Bērnu sporta skola (turpmāk – VBSS) ir Valmieras pilsētas pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Tās galvenie mērķi ir zināšanu un prasmju nodošana bērniem un jauniešiem sportā, kas vienlaikus nodrošina to fizisko, garīgo un emocionālo attīstību. VBSS ir ceturtā lielākā sporta skola Latvijā ar vairāk nekā 1300 audzēkņiem 14 dažādās profesionālas ievirzes un interešu izglītības programmās, kas ir atbildīga arī par Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēļu organizēšanu, kā arī Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas īstenošanu Valmierā.

SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” dibināts 2002. gadā (turpmāk – VOC). 2015.gadā tika atklāts sporta komplekss Rīgas ielā 91, lai sekmētu sporta attīstību sabiedrībā un dotu iespēju ikvienam iesaistīties sporta nodarbībās, veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportā. Pašvaldība un VOC 2013. gada 20. jūnijā noslēgtais deleģēšanas līgums paredz VOC īstenot slidot apmācību skolēniem, radīt interesi un dot iespēju jauniešiem veikt fiziskās aktivitātes brīvdabā, organizējot dažādus pasākumus, nometnes, tādējādi nodrošinot pietiekamu fizisko aktivitāti un izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselībā. Uzņēmums veic sporta būvju: Jāņa Daliņa stadions, Daliņu pludmale, Māra Štromberga BMX trase “Valmiera” un sporta kompleksa Rīgas ielā 91, uzturēšanu un apsaimniekošanu.