Pilsēta / Izglītība / Izglītības iestādes / Privātās izglītības iestādes

Valmiera

Privātās izglītības iestādes

Valmieras pilsētā reģistrētās privātās izglītības iestādes:

Universum mūzikas un mākslas vidusskola

Direktors: Andis Apsītis
Kontakttālrunis: 28380104
E-pasts: [email protected] , [email protected]
Adrese
: Marijas iela 14,Valmiera, LV-4201
Mājaslapa: https://universum.lv/

TĀME

Zaļā skola

Direktors: Ligija Frišfelde
Kontakttālrunis: 29218092
E-pasts: [email protected] , [email protected]
Adrese
: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201
Mājaslapa: http://www.zalaskola.lv/

TĀME

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas vai vispārējās izglītības programmu.

 Atbalsta apmērs 2021. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 229,39 eiro
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 161,78 eiro
  • skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības programmu 56,91 eiro

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.255 “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” un Nr.297 “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēstiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
  • bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam pašvaldībā ir jāiesniedz pieteikums un līguma kopija ar privāto izglītības iestādi. 

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai

Pieteikumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt:

  • Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošana centrā – Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • Pa pastu – Valmieras novada pašvaldība – Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
  • Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot pieteikumu: [email protected];
  • Elektroniski, izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. (Pamācība)