Valmieras enerģija

Adven Valmieras enerģija logo

Akciju sabiedrība “Valmieras Enerģija” dibināta 1999. gadā, un tās pamatdarbība ir siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, kā arī karstā ūdens sagatavošana. Saražoto siltumenerģiju AS “Valmieras Enerģija” piegādā SIA “Valmieras ūdens”, kas savukārt ar siltumenerģiju apgādā pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus. Pateicoties veiktajiem uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem laikā no 2007.gada līdz 2021.gadam, sabiedrības darbība šobrīd vairs nav atkarīga no dabasgāzes cenas svārstībām, jo vairāk kā 90% no sabiedrības siltumenerģijas apjoma tiek saražots ar atjaunojamiem energoresursiem.

AS “Valmieras Enerģija” enerģiju patlaban ražo katlumājās Rīgas ielā, Dzelzceļa ielā, Dakstiņu ielā un Mālu ielā. Tās darbojas vienotā automatizētā vadības sistēmā. 2015.gada maijā ekspluatācijā tika nodota biomasas katlumāja Dzelzceļa ielā 7, savukārt 2020.gada augustā biomasas katlumāja – Dakstiņu ielā 1.

Vairāk par AS “Valmieras Enerģija” – adven.com.