Pakalpojumi / Īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem pašvaldības sociālajā dzīvojamajā mājā Purva ielā 13