Pakalpojumi / Dzimšanas fakta svinīga reģistrācija

Dzimšanas fakta svinīga reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas fakta reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā kā arī ārstniecības iestādē, kas nodrošina dzemdību palīdzību, ja vecāki to vēlas.
Pēc dzimšanas fakta svinīgas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona bērna vecākiem, kas paziņojuši par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.