Pakalpojumi / Braukšanas maksas atvieglojumi

Braukšanas maksas atvieglojumi

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas autobusu maršrutos:

 

Tiesības braukt bez maksas pilsētas sabiedriskajā transportā ir šādām pasažieru grupām:

  • pirmsskolas vecuma bērniem;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzrādot apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību;
  • Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti. Lasīt vairāk

Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz jūnijam (ieskaitot) – ar 50 % atlaidi no mēnešbiļetes cenas vai ar 75 % atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu cenas – izmantošanai tikai darba dienās.

Studenti, uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā deklarēto dzīves vietu, vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras pilsētā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Valmierā, Stacijas ielā 1, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.

Izziņa par deklarēto dzīves vietu Valmieras pilsētā derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Mācību iestādes izsniegtais apliecinājums par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras pilsētā derīgs uz attiecīgo mācību gadu.

Mēnešbiļetes uzskatāmas par derīgām tikai tad, ja tās Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā uzrādītas kopā ar izglītības iestādes izsniegto studenta apliecību.

Biļešu iegādes vietas:

  • Biļete vienai braukšanas reizei – pie autobusa vadītāja;
  • Mēnešbiļete vienam kalendārajam mēnesim un abonementu biļete izmantošanai tikai darba dienās – visās a/s “Preses apvienība” tirdzniecības vietās Valmierā, SIA “Narvesen Baltija” tirdzniecības centrā „Valleta”, „Firma Madara” veikalos TOP G. Apiņa ielā 27b un Alejas ielā 7a (Kocēnos), SIA “LARS LIMITED” veikalā TOP Valmiermuižas ielā 11 (Valmiermuiža), Valmieras autoostā (Stacijas ielā 1), sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam;
  • Abonementa biļete vienai kalendārajai nedēļai – Valmieras Tūrisma informācijas centrā un Valmieras autoostā;
  • Vienas dienas braukšanas biļete – pie autobusa vadītāja;
  • Studenti atlaidēm mēneša biļetes vai abonementa biļetes kalendārajam mēnesim izmantošanai tikai darba dienās var iegādāties tikai Valmieras autoostas biļešu kasēs, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Valmieras pilsētas pašvaldības 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr.288 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”

 

Informācija aktualizēta – 21.10.2019.