Pašvaldība / Dokumenti / Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā